Topení v domech a bytech

Topení v domácnosti nám každoročně odebere nemalé množství financí z rodinného rozpočtu. Je proto dobré vědět, jaký typ a druh vytápění je pro nás výhodný. V první řadě musíme zohlednit některé faktory, které nemůžeme ovlivnit (zeměpisná poloha a nadmořská výška lokality našeho příbytku, dostupnost rozvodu zemního plynu a podobně). A pak začneme počítat.

Ceny, ceny, ceny

Nejrůznější tabulky, které porovnávají každoročně ceny paliv na vytápění, se sice s postupem času mírně mění, ale i pomocí nich víme a musíme si zvykat na to, že při klasických způsobech topení náklady rostou. A porostou nadále. Zásoby energetických surovin, mezi které patří ropa, zemní plyn se nebezpečně ztenčují a náklady na jejich těžbu se zvyšují. Ceny za topení ovšem neurčuje pouze trh, ale například i výrobci a distributoři plynu a elektřiny, kteří využívají své dominantní postavení na energetickém trhu a nutí běžného spotřebitele stále více čerpat do peněženky.

Tento vývoj neovlivníme, správně zvoleným způsobem topení v našem domě však můžeme ušetřit nemalé finance. Naše republika leží v mírném podnebném pásmu. Z toho vyplývá, že přibližně třetinu roku musíme naše obydlí vytápět. Jako zdroj tepla nejvíce využíváme zemní plyn, uhlí dřevo a elektřinu, o něco méně koks, topné oleje a propan-butan.

Čím topit letos?

Topení zemním plynem nabízí sice komfort v rámci obslužnosti a potřeby prostor na palivo, není však nejlevnější a každoročně musíme počítat s tím, že jeho cena poroste. Běžná plynová topidla na zemní plyn nejsou drahou záležitostí, pokud však chceme využívat kondenzační plynový kotel, musíme si připravit dvojnásobek peněz.

Dosáhneme tak účinnost o 13% vyšší, otázkou je, kdy se nám náklady za komfortnější a energeticky výhodnější kotel vrátí. V jižních oblastech Slovenska a na nížinách ho zřejmě potřebovat nebudeme, protože i pomocí běžných kotlů dosáhneme účinnost kolem 85%